Acar Burak Bengi'nin İngilizceden çevirisi, önsözü, sonsözü ve notlarıyla, Koray Karasulu'nun Rusçadan çeviri kontrolüyle, Tolstoy'un vatanseverlik üzerine dört yazısı ilk kez Türkçede. Uzun önsöz, pek çok alıntıyla, Tolstoy'un zihnî ve vicdanî evrimini irdeliyor.

Büyük çoğunluğu Türkçeye çevrilmemiş veya çarpık çevrilmiş eser, günlük, mektup ve diğer belgelerden yapılan alıntılarla Tolstoy'un inancı, din eleştirisi ve "Müslüman Tolstoy" yalanlarına cevabı. Ve sansürlerle ilgili üç yazı. Rusça belgeleri çeviren Mazlum Beyhan.

Tipografileri matbu kitaplardan biraz farklıdır ve çok hafifçe rötuşlanmışlardır. Ticari amaç dışında ve hiçbir değişiklik yapmaksızın özgürce kullanılabilir. Alın, sitenizde yayınlayın.

Make a Free Website with Yola.